Viktorija M. Velkavrh

Osteopat
Izkušnje:

16

Naziv:

D.O., MSc (Osteopathie) - Avstrija, dipl. fiziot.

Moje delo s pacienti se je pričelo leta 1994, ko sem se v okviru Srednje zdravstvene šole Celje
izobraževala za poklic srednje medicinske sestre. Študij sem nadaljevala na Visoki šoli za zdravstvo –
smer fizioterapija, ki sem jo zaključila z diplomo leta 2002. Moja 16 letna poklicna pot fizioterapevtke
se je nadaljevala v UKC Ljubljana, kjer sem bila zaposlena na kirurških oddelkih, Domu starejših
občanov Fužine in URI Soča – Nevrološkem oddelku za spinalne lezije ter Nevrorehabilitacijskem
centru ITERO.
Ker sem imela potrebo po dodatnem izobraževanju, ki bi mi prineslo celostni pogled na delovanje
človeškega telesa, sem se leta 2005 vpisala na študij Osteopatije na Wiener Schule für Osteopathie v
Avstriji in ga leta 2018 uspešno zaključila z magistrsko nalogo na univerzi za nadaljevanje
izobraževanja v Kremsu (Donau-Universität Krems). Diploma je priznana s strani Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport, ki mi je podelilo naziv Master of Science (Osteopathie) – Avstrija.
Sedaj nadaljujem svojo poklicno pot kot samostojna podjetnica in uporabljam vsa znanja iz manualne
terapije, ortopedije, travmatologije, nevrofizioterapije in gerontologije ter osteopatije, ki sem jih pridobila tekom let
izobraževanja in delovanja na različnih področjih fizioterapije.

 

Življenjepis

 

1993-1997 Srednja zdravstvena šola Celje
1997- 2002 Visoka šola za zdravstvo – smer fizioterapija
2003- 2009 Fakulteta za organizacijske vede Kranj
2003-2004 pripravništvo v UKC Ljubljana v takratnem Centru za medicinsko rehabilitacijo (vsi kirurški
oddelki)
2004-2005 takratni Center za medicinsko rehabilitacijo – KO za travmatologijo in KO za kirurške
okužbe
2005-2017 Dom starejših občanov Fužine
2016 Bobath tečaj za nevrološka stanja
2017-2018 URI Soča – nevrološki oddelek za spinalne lezije
2005-2018 osnovni in magistrski študij osteopatije na Wiener Schule für Osteopathie in Donau
Universität Krems
2019 → Nevrorehabiliacijski center ITERO in samostojno podjetje