Živa Majcen Rošker

Kinezioterapevt
Izkušnje:

11 let

Naziv:

Master of Science (Sports and Biomechanical medicine) - UK

Svoj dodiplomski in podiplomski študij sem zaključila v Veliki Britaniji in sicer s področja športne in biomehanske medicine. Trenutno opravljam doktorat na doktorskem študiju Bioznanosti. Med leti 2012 in 2014 sem bila zaposlena v Termah Zreče, kjer sem izvajala kinezioterapijo za paciente z ortopedskimi težavami. Za tem sem se v večji meri posvetila raziskovalnemu delu na področju vrednotenja rehabilitacijskih programov pri pacientih z bolečinami v hrbtenici v sodelovanju z Inštitutom Andreja Marušiča na Univerzi na Primorskem. Svoje strokovno znanje sem dopolnila s študijem fizioterapije. Ob delu v praksi in raziskovalnem delu, od leta 2016 svoje znanje in izkušnje prenašam na študente fizioterapije Visokošolskega zavoda Fizioterapevtika. Pokrivam področja Biomehanike in Klinične kineziologije.